Xây dựng môi trường Blockchain cho ACENT CBDC

Acent Vietnam
3 min readSep 18, 2021

--

Original Article: https://medium.com/acent-tech/building-a-blockchain-environment-for-acent-cbdc-amid-proactive-cbdc-movement-ce90bc074f76

Gần đây đã có một phong trào tích cực áp dụng CBDC (Central Bank Digital Currency - Ngân hàng Trung ương Tiền tệ kỹ thuật số) cho các mạng blockchain như Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Klaytn (Klaytn) và Quant (QNT).

Acent (ACE) tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của mình trong khi chuẩn bị kiến ​​trúc kỹ thuật cần thiết để tích hợp CBDC vào hệ sinh thái Acent.
Chúng tôi hiện đang xây dựng một mạng chính dựa trên thuật toán đồng thuận độc quyền POSA (Proof of Staked Authority) của Acent. POSA có thể đồng thời xử lý nhiều giao dịch hơn POW (Proof of Work) và POS (Proof of Stake), đồng thời có thể sử dụng blockchain với chi phí thấp hơn bằng cách giảm đáng kể phí mạng.

Tốc độ xử lý nhanh hơn và phí thấp của POSA cùng với CBDC, chắc chắn đã đưa chúng ta đến thời điểm chúng ta có thể dễ dàng xử lý khối lượng lớn giao dịch. Hơn nữa, Acent đang nhắm mục tiêu ra mắt testnet vào quý 3 năm 2021 mainnet vào quý 4 năm 2021.

Acent có một số tính năng chính cho phép áp dụng CBDC trong hệ sinh thái của mình.

Thứ nhất, trình duyệt Acent’s Web 3.0 Osiris là một trình duyệt web dựa trên blockchain cũng cho phép CBDC được sử dụng trong môi trường web. Nó được thiết kế để hỗ trợ thanh toán, chuyển tiền và ký quỹ bằng CBDC kỹ thuật số hoặc sử dụng blockchain trong trình duyệt Osiris, sau này sẽ có sẵn thông qua Acent Mainnet.

Thứ hai, Metawallet được nhúng trong trình duyệt Osiris, là một ví đa tiền điện tử với ETH và ACE được tối ưu hóa cho CBDC để hoạt động trên bất kỳ mạng blockchain nào. Các loại tiền điện tử chính như TRX đã được thêm vào và BTC sẽ sớm được thêm vào, do đó CBDC sẽ được sử dụng để chuyển tiền và gửi tiền trong môi trường web.

Thứ ba, OCEAN, chìa khóa để sử dụng CBDC để thanh toán, hoạt động với trình duyệt Osiris và Metawallet để cho phép các tài sản chính như BTC, ETH và XRP được sử dụng cả ngoại tuyến và trực tuyến. OCEAN là một giao thức tăng khả năng tương thích hoạt động như một cầu nối cho phép Acent áp dụng các mã thông báo gốc từ các mạng bên ngoài khác, chẳng hạn như BTC, ETH và XRP, vào hệ sinh thái Acent.

Tóm lại, Acent có thể trực tiếp áp dụng và sử dụng mạng blockchain bằng CBDC. Khi CBDC được áp dụng cho Acent, bạn có thể sử dụng Osiris Browser, Metawallet và cơ sở hạ tầng Giao thức OCEAN của Acent cùng nhau. Osiris Browser là một trình duyệt web 3.0 có thể áp dụng CBDC vào môi trường web và có thể lưu trữ và chuyển CBDC thông qua Metawallet. OCEAN Protocol là phần mềm kết nối trực tiếp tiền điện tử với thanh toán và giúp kết nối các môi trường thanh toán ngoại tuyến của CBDC, BTC, ETH, USDT và các môi trường khác. Ngoài ra, theo nhu cầu của khách hàng, có thể lựa chọn và vận hành CBDC như một chuỗi công khai hoặc riêng tư và có thể tích hợp riêng dữ liệu giao dịch được tạo thông qua Giao thức OCEAN vào hệ sinh thái Acent.

Acent cố gắng mở rộng hệ sinh thái của mình và tích hợp blockchain để phản ứng hữu cơ với những thay đổi môi trường bên ngoài nhằm chuẩn bị cho việc thương mại hóa CBDC. Trong tương lai hệ sinh thái Acent và Acent’s ACE sẽ đóng vai trò chính trong việc đưa blockchain trở thành xu hướng chính.

Về chúng tôi

Acent nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập nền kinh tế token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên blockchain.

✅Official Channel

Homepage | Telegram| Telegram Vietnam | Instagram | Twitter | Blog

--

--

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain