[VIE] Your Earth DAO — NFT Land Sales Guide

Tóm lược

 • Khoảng 22.444 vị trí đất thuộc Acent Metro District sẽ có sẵn để đúc (mint) vào ngày 6 tháng 9 năm 2022, bắt đầu lúc 11 giờ sáng (UTC) trên DAPPX NFT Marketplace thông qua Immutable X. Quá trình này sẽ chỉ chạy trong 3 tuần cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Lưu ý rằng tất cả các vùng đất có thể được giao dịch trực tiếp trên Immutable X sau khi nó đã được đúc.
 • Sẽ có hai loại đất có sẵn:
 • Khai thác mã thông báo EDAO cho mọi vị trí trên đất. Chủ sở hữu các điểm đất NFT trong Your Earth DAO có thể khai thác mã thông báo quản trị/tiện ích EDAO.
 • Có được quyền truy cập vào bản dựng thử nghiệm Alpha Unreal Engine 5 Metaweb OS. Truy cập YED lần đầu tiên bằng cách cài đặt hệ điều hành Unreal Engine 5 Metaweb OS Alpha đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi sẽ đăng thêm hướng dẫn về các cập nhật tới cộng đồng của chúng tôi.

Tại sao nên sở hữu YED Land NFTs?

Chi tiết đợt mở bán NFT Land

Mô tả chi tiết về Vùng đất NFT của Your Earth DAO

Cảnh quay thực tế về meta-service Your Earth DAO với công nghệ AR / VR

Tiềm năng vô hạn của một khu đất ở YED

 • SPOT: Đơn vị đất nhỏ nhất có thể được mua hoặc bán trong YED được gọi là “spot”. Kích thước của nó là 27m x 27m đất YED.
 • LOT: Sự kết hợp của 3 x 3 spot đất được gọi là “lot”.
 • ZONE: Sự kết hợp của 9 x 9 spot đất được gọi là “zone”.
 • DISTRICT: Khu vực đất liền kề lớn nhất trong YED được gọi là “district”, bao gồm 27 x 27 điểm.

Các loại thửa đất khác nhau trong YED

Themed spots bên trong YED

Lợi ích và đặc quyền từ Regular Spot

 • Khai thác $ACE từ Metaweb Incubation Fund — Metaweb Incubation Fund là một quỹ ươm tạo cộng đồng nhằm mục đích thưởng cho những người cam kết Acent đang sở hữu mã thông báo EDAO. Khoản tiền này có thể được khai thác trong khoảng thời gian 6 năm trên nhóm Universal Basic Income (UBI) hoặc sớm hơn cho đến khi tất cả đã được giải ngân cho người cam kết Acent; và nhiều việc khác.
 • Khai thác mã thông báo EDAO — EDAO là một mã thông báo quản trị và chia sẻ thu nhập phí giao thức với khả năng cung cấp nhiều phần thưởng và đặc quyền. Đối với mỗi vị trí đất thông thường, chủ sở hữu có thể kiếm được Acent bằng cách khai thác mã thông báo EDAO. Khai thác EDAO bị giảm một nửa sau mỗi bốn năm, bắt chước hệ thống giảm một nửa của Bitcoin để thúc đẩy sự khan hiếm EDAO. Số lượng mã thông báo EDAO có thể được khai thác tại một khu đất sẽ phụ thuộc vào các mã thông báo EDAO có sẵn được phân phối cho số lượng chủ sở hữu đất trong một khoảng thời gian khai thác cụ thể.
 • Đặt Pylon NFTs và khai thác tài nguyên meta — Pylon tạo ra các tài nguyên meta có thể được sử dụng để xây dựng các đối tượng NFT trong YED. Cả Pylon và siêu tài nguyên đều có thể được bán và giao dịch tại bất kỳ thị trường NFT nội bộ của YED hoặc bên ngoài;
 • Xây dựng — chủ sở hữu khu đất có thể sử dụng sự sáng tạo của họ để xây dựng doanh nghiệp hoặc sử dụng nó như một nền tảng tiếp thị sáng tạo cho sản phẩm của họ;
 • Tiền thuê đất — cho thuê một địa điểm khi bạn xây dựng một mạng lưới du khách thường xuyên hoặc tạo ra lưu lượng truy cập đến khu đất của bạn;
 • Khai thác Zero-point Energy Pylon (ZEP) — ZEP là một Pylon NFT chỉ có thể được khai thác và đặt trong Acent Metro. Nó có khả năng sản xuất điện hoặc năng lượng kỹ thuật số trên đất của nó để cung cấp năng lượng cho các bất động sản siêu thực trên toàn mạng xã hội. Cả ZEP và điện kỹ thuật số đều có thể được bán cho các chủ sở hữu siêu bất động sản và được giao dịch như hàng hóa trên Acent DEX trong tương lai. Số lượng ZEP thay đổi từ 1 đến 3. Giá trị này được ngẫu nhiên hóa trong sự kiện đúc nó. 3% cơ hội đúc 1 ZEP, 9% cơ hội đúc 2 ZEP và 88% cơ hội đúc 3 ZEP trên mỗi điểm đất;
Các mô hình doanh thu thu nhập khác nhau trong hệ sinh thái YED

Lợi ích và Đặc quyền từ các Themed Spots

 • khai thác 450% mã thông báo EDAO của các điểm đất thông thường. Khai thác $ACE được tăng lên cùng với việc tăng quyền sở hữu EDAO;
 • thu tiền thuê từ các doanh nghiệp cao cấp do Quỹ Acent phát triển;
 • Tiền thưởng khai thác ZEP (thêm chi tiết về ZEP sẽ sớm được tiết lộ);
 • tận dụng khả năng kiếm tiền cao cấp và các dịch vụ quảng cáo với mức chiết khấu hoặc quyền truy cập ưu tiên cao hơn trên các siêu ứng dụng mà bạn không thể tự phát triển.
 • Đăng NFT công khai để quảng cáo,
 • Dịch vụ quảng cáo NFT,
 • Công viên giải trí dựa trên NFT,
 • các hoạt động NFT chơi để kiếm tiền,
 • Launchpad NFT trả phí và
 • nhiều điều khác sẽ đến.

Làm thế nào để Your Earth DAO’s Acent Tokenomics giúp bạn kiếm được nhiều khoản lợi nhuận hơn?

Mô hình phân phối Thu nhập trên Metaweb của Acent
 • nhận ưu đãi từ toàn bộ phí hệ sinh thái thu được trong bể UBI khi họ cam kết mã thông báo EDAO của mình;
 • kiếm lời từ giao dịch mã thông báo EDAO trên Acent DEX trong tương lai; và
 • tham gia vào hệ thống quản trị chính của YED, chẳng hạn như gửi đề xuất DAO và bỏ phiếu về các vấn đề kỹ thuật và hành chính của nền tảng DAO Earth của bạn.
Giao diện người dùng DAPPX ODin nơi Hệ điều hành Metaweb sẽ được cài đặt

Lời cuối

Bản phát hành tính năng quan trọng từ Roadmap

Về chúng tôi

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain