[VIE] Acent Developer Mid-August Sprint Updates

Acent Vietnam
2 min readAug 12, 2022

--

Nhóm Acent rất vui được chia sẻ với bạn về tiến độ và thành quả của những gì chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong hai tuần qua. Xem bảng dưới đây:

Trước khi kết thúc quý này, người dùng sẽ có thể truy cập và cài đặt Metaweb OS. Làm như vậy sẽ cho phép người dùng của chúng tôi:

  • dạo chơi quanh Thành phố Acent,
  • mua đất ở chế độ lưới khi bán hàng mở trong metaweb,
  • chọn hình đại diện nam hoặc nữ mà bạn có thể kiểm soát bên trong Thành phố Acent,
  • và các tính năng khác trong Your Earth DAO mà chúng tôi sẽ sớm tiết lộ.
  • Chúng tôi cũng đang đảm bảo rằng giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) của người dùng di động sẽ ngang bằng với UI và UX của những người sử dụng máy tính để bàn của họ. Chẳng bao lâu nữa, người dùng sẽ có thể sử dụng mã QR trên thiết bị di động của họ để xác thực tài khoản khi họ đăng nhập.

Acent Mainnet đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ cung cấp các bản cập nhật gần đây trên trình duyệt web Osiris để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn về Acent Mainnet.

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật!

Tin tức về sự kiện / airdrop / dự án sẽ được phát hành đầu tiên trên tài khoản Twitter của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi trên web và các trang truyền thông xã hội của chúng tôi bên dưới để biết thông tin cập nhật về Thử nghiệm Alpha công khai vào tháng 8 năm 2022 này và Your Earth DAO land Sale vào tháng 9:

--

--

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain