Sự kiện AMA PlatON X ACENT!

Acent Vietnam
2 min readJan 16, 2022
PlatON X ACENT AMA

Xin chào cộng đồng!
Đã đến lúc chia sẻ trực tiếp tầm nhìn của chúng tôi!

Nhận tổng cộng 1.000 USD giải thưởng và cơ hội để mở rộng hiểu biết của bạn thông qua sự kiện AMA với PlatON X ACENT!

 • Tổng quan về sự kiện
  - Ngày: 11:00 AM (UTC) Ngày 18 tháng 1
  - Liên kết tham gia trực tiếp: Đang được cập nhật ..
 • Phần thưởng tham gia sự kiện trên Twitter
 1. Hãy like bài đăng sự kiện❤️‍🔥 + Retweet🔁!
  - 20 người sẽ được rút thăm và nhận giải thưởng trị giá 20 USD bằng token $ACE
  - Bạn có thể tham gia sự kiện này đến 12:00 SA (UTC) ngày 17 tháng 1
  - Liên kết sự kiện Twitter: https://bit.ly/3K7BwQy

2. Để lại câu hỏi trong phần bình luận trên bài đăng sự kiện!
- Giải thưởng ACE trị giá 50 USD sẽ dành cho 5 người.
- Bạn có thể tham gia sự kiện này đến 12:00 SA (UTC) ngày 17 tháng 1
- Liên kết sự kiện Twitter: https://bit.ly/3K7BwQy

3. Tham gia YouTube AMA Live! 👀
- Giải thưởng ACE trị giá 50 USD sẽ dành cho 5 người.

4. Tweet lại bài đăng cho sự kiện AMA sẽ được đăng trên Twitter vào ngày 20 tháng 1!
- 10 người sẽ được bốc thăm và nhận giải thưởng ACE trị giá 10 USD
- Bạn có thể tham gia gia sự kiện này đến 12:00 SA (UTC) ngày 23 tháng 1

Thông tin gửi phần thưởng
- Người chiến thắng sự kiện sẽ được thông báo qua tin nhắn Twitter
- Ngày gửi phần thưởng dự kiến trả trong một lần trước ngày 31 tháng 1

--

--

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain