Acent — Trình duyệt Internet Blockchain Web 3.0 lấy người dùng làm trung tâm

Sự kết hợp của trình duyệt web và blockchain mở ra một mô hình mới cho trải nghiệm web.

Acent đã tự khẳng định mình là một công ty công nghệ dựa trên blockchain WEB3.0, được chào đón rộng rãi bởi “Golden Finance” - kênh truyền thông blockchain lớn nhất Trung Quốc và “Coin Telegraph”, một kênhtruyền thông toàn cầu của Mỹ chuyên về tiền điện tử và blockchain.

Acent nâng cấp công nghệ blockchain.

Acent xác định các vấn đề có thể phát sinh trong blockchain thông qua kiến trúc được thiết kế riêng và giải quyết các vấn đề đó.

 • OCEAN (Osiris Crypto Engine Acent Interface)
 • ODIN (Osiris Desktop application Interface)
 • ACENT Mainnet

Acent đưa ra một hệ sinh thái độc đáo và mô hình kinh tế khác biệt.

Acent giới thiệu mô hình nền kinh tế token với hệ sinh thái độc đáo cho trải nghiệm Web 3.0 mới.

 • ACENT (Ticker ACE): Là đơn vị tiền tệ chủ chốt cho mọi hoạt động kinh tế của các sản phẩm trong ACENT, được sử dụng làm phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái Acent.
 • Được sử dụng rộng rãi trong hệ sinh thái của ACENT và các nền tảng được liên kết với nó, chẳng hạn như xây dựng tokenomics (nền kinh tế mã thông báo), giao dịch, hoạt động kinh tế và phí.
 • ACE đóng vai trò trung tâm bằng cách kết nối hệ sinh thái ACENT với các tokenomics khác từ các nền tảng khác nhau thông qua OCEAN và ODIN.
 • Nitro (tương tự như Gas được thanh toán trên mạng Ethereum) là phí thanh toán cho dApp hoặc các hoạt động dịch vụ trong hệ sinh thái Acent.
 • Phần thưởng cho người dùng tham gia thỏa thuận Proof of Stake Authority (POSA) về các hoạt động của ACENT Mainnet hoặc De-Fi.
 • Các nhà phát triển dApp có thể sử dụng một trong các phương thức thanh toán để cung cấp dịch vụ dApp bằng ACE.
 • Trải nghiệm blockchain được tối ưu hóa thông qua sự hợp tác với dAppstore

Acent cung cấp trải nghiệm blockchain tự nhiên thông qua các sản phẩm độc đáo.

 • Trình duyệt WEB3.0 Osiris
  Được thiết kế để hiểu ngôn ngữ blockchain và tương thích với blockchain, trình duyệt Osiris là trình duyệt thế hệ thứ ba (WEB3.0) dành riêng cho blockchain tập trung vào trải nghiệm người dùng và có hiệu suất cao về mặt tiện lợi và bảo mật. Hiện tại, Mạng Ethereum và Tron đã tương thích 99%. Osiris cũng cung cấp dAppstore cho trải nghiệm tối ưu hóa blockchain như dApp, NFT và trò chơi.
 • Acent Mainnet
  Acent Mainnet được tạo ra để cùng tồn tại với các mạng blockchain lớn khác, Acent Mainnet cung cấp các giải pháp khác nhau cho các vấn đềtrên mạng blockchain hiện tại như tốc độ và phí thông qua việc thiết lập mạng thuật toán blockchain và cung cấp các tính năng cải tiến để thiết lập một hệ sinh thái ảo toàn diện.
 • Metawallet
  Metawallet, một ví đa năng tích hợp chạy trên trình duyệt Osiris Web3.0 , hỗ trợ các giao dịch liên quan đến tiền điện tử một cách an toàn và bảo mật. Nó tương thích với nhiều mạng và tự hào có khả năng tương thích cao với các mạng lớn.
 • Công cụ tìm kiếm meta mã nguồn mở Liberty.
  Công cụ Liberty Meta Search Engine khuyến khích tự do ngôn luận, đưa ra thông tin đáng tin cậy trên Internet thông qua hệ thống đánh giá độ tin cậy của người dùng. Việc sử dụng người dùng được thực hiện thông qua cơ sở hạ tầng trình duyệt Osiris.
 • dAppstore
  dAppstore chứa nội dung liên quan đến blockchain được tích hợp với trình duyệt Osiris để cung cấp dịch vụ blockchain tối ưu nhất cho người dùng. Nó hỗ trợ thúc đẩy nhiều ứng dụng dựa trên mạng kết hợp với UX/UI lấy người dùng làm trung tâm và công nghệ Acent Metawallet.

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain