[Acent] Cách giúp bảo vệ bản thân khỏi xâm phạm dữ liệu: Trình duyệt Osiris

“Rò rỉ thông tin cá nhân” không còn được dung thứ.

Trong số nhiều cách, vi phạm dữ liệu thường xảy ra với các nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng nhiều nhất. Tệ hơn nữa, dữ liệu cá nhân thường được thu thập mà không có sự đồng ý trước của người dùng và sau đó được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận của công ty, cụ thể là cho các quảng cáo.

Rò rỉ thông tin cá nhân xảy ra trên nền tảng SNS với nhiều người dùng

newsweek.com

Google và Facebook là một trong những “gián điệp internet” khét tiếng hàng đầu và có các thủ tục pháp lý hàng năm với các cáo buộc vi phạm dữ liệu. Tháng 4 này, Facebook đã bị cáo buộc chia sẻ khoảng 1,5 tỷ thông tin cá nhân của người dùng trên toàn thế giới.

Facebook cho biết đã tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo mật và nhấn mạnh rằng họ luôn giải quyết được vấn đề nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đáng tiếc, thông tin cá nhân bị rò rỉ đã bị lộ trên các diễn đàn hack và được bán với giá rẻ bất ngờ.

Không có biện pháp bảo vệ hoàn toàn chống lại việc vi phạm dữ liệu, nhưng có một cơ chế ngăn chặn tốt

▲ Bảo mật kép thông qua xác thực OTP trong khi đăng nhập e-mail hoặc SNS khác nhau
▲ Xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt
▲ Sử dụng công cụ tìm kiếm không lưu lịch sử
▲ Sử dụng trình duyệt được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Trình duyệt thực sự bảo vệ thông tin cá nhân

Osiris Browser

Trình uyệt là cổng đầu tiên và là điểm truy cập chính vào các dịch vụ internet. Ngày nay, nhiều trình duyệt cố gắng không ghi lại lịch sử duyệt web của người dùng và đang thực hiện các bước để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách tắt cookie và chặn quảng cáo.

Osiris Armor

Osiris Browser, được phát triển bởi Acent, là một trình duyệt web 3.0 dựa trên blockchain thế hệ tiếp theo với các tính năng bảo mật cơ bản được đảm bảo bởi Osiris Armor.
Osiris Browser có các tính năng như kết nối với dAppstore, ví tiền điện tử tích hợp sẵn và nền tảng phi tập trung thông qua công nghệ blockchain Web 3.0, đồng thời chặn quảng cáo và cookie của bên thứ ba thông qua Osiris Armor. Chúng tôi cung cấp các chức năng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng như chặn các đoạn mã độc hại. Nó được tự động kích hoạt khi trình duyệt được khởi chạy, nhưng người dùng có thể điều khiển nó từ “Cài đặt” (bật / tắt).
Để đưa ra quyết định sáng suốt hơn, bạn cũng có thể đọc các bài viết mô tả các tính năng của ba trình duyệt hàng đầu. Các bài viết tiếp theo sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết về cách nâng cấp tính năng bảo vệ quyền riêng tư và cải thiện trải nghiệm lướt web của bạn.

Happyblock

Về chúng tôi

Acent nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập nền kinh tế token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên blockchain.

✅Official Channel

Homepage | Telegram| Telegram Vietnam | Instagram | Twitter | Blog

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain