ACENT(ACE) đã chính thức được niêm yết trên Gate.io

Acent Vietnam
Nov 17, 2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ACE sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu Gate.io vào ngày 16 tháng 11 năm 2021.

Cặp giao dịch ACE / USDT sẽ mở vào ngày 16 tháng 11, 8:00 AM giờUTC. Dịch vụ rút tiền sẽ được kích hoạt ngay sau đó.

Gate.io
Website / Twitter / Telegram

Acent.Tech
Website / Twitter / Telegram / Linktr

Về chúng tôi

Acent nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập nền kinh tế token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên blockchain.

✅Official Channel

Homepage | Telegram| Telegram Vietnam | Instagram | Twitter | Blog

--

--

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain