Điều gì khiến ACENT (ACE) trở thành giải pháp Layer 2 thú vị nhất cho các ứng dụng Metaverse

ACENT như một giải pháp Layer 2 hiệu quả cho metaverse
ACENT sẽ giải quyết nhiều vấn đề về khả năng mở rộng trong metaverse
 1. Kết xuất ứng dụng hiệu suất caoACENT blockchain có khả năng hiển thị các ứng dụng web và trò chơi hóa nhập vai nhằm tái định nghĩa lại trải nghiệm web như chúng ta biết. Các ứng dụng phụ thuộc vào tài nguyên nặng như các tựa game Triple A có thể được cài đặt, khởi chạy và đồng bộ hóa với blockchain của nó nhờ công nghệ ODIN độc đáo.
 2. Khả năng tương thích 100% với các ứng dụng phi tập trung — điều này cho phép người dùng và nhà phát triển nhập các ứng dụng phi tập trung (dApps) dựa trên Ethereum vào Your Earth DAO metaverse. Người dùng sẽ có thể tạo NFT của riêng họ và triển khai chúng trên nền tảng metaverse mà không cần phải thay đổi mã của họ để triển khai các ứng dụng phi tập trung của họ vào Your Earth DAO metaverse.
 3. Phí gas Ethereum thấp hơn — Bởi vì phí Nitro tương đối rẻ trong các giải pháp Lớp 2, người dùng có thể tận hưởng trao đổi giá trị tài sản kỹ thuật số và NFT của họ thường xuyên nếu họ muốn.
 4. Ít trình xác thực hơn đồng nghĩa với các giao dịch nhanh hơn — Cơ chế đồng thuận Bằng chứng quyền hạn (POA) của ACENT xác nhận chuỗi đến trong các khối chỉ với một số trình xác thực. Do đó, nó sẽ không chỉ có phí giao dịch thấp hơn mà còn có một trong những giải pháp Lớp 2 nhanh nhất trên thị trường.
 5. Giảm thiểu các vấn đề nảy sinh về khả năng mở rộng — Chuỗi khối ACENT sẽ có thể xử lý các trao đổi NFT và tiền điện tử với số lượng giao dịch mỗi giây (TPS) cao hơn 400–500 TPS, nhanh hơn chuỗi Ethereum với mức trung bình chỉ là 17 TPS.
 6. Thúc đẩy Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)DAO là một tính năng Lớp 2 của công nghệ chuỗi khối ACENT cung cấp cho người dùng Your Earth DAO khả năng bỏ phiếu về các vấn đề (dù lớn hay nhỏ) có thể ảnh hưởng hoặc cải thiện việc quản lý nền tảng.
 7. Bảo vệ tài sản kỹ thuật số NFT khỏi bị tấn công — ba lý do chính tại sao hệ thống được bảo vệ cao: i) ACENT Mainnet được triển khai trên mạng hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao là máy chủ được chứng nhận tài chính; 2) nó có bảo vệ dịch vụ hai lớp, end-to-end đối với cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS); và 3) tất cả các máy chủ web đều được bảo vệ bởi Lớp cổng bảo mật (SSL), có nghĩa là nó sử dụng “các thuật toán mã hóa để xáo trộn dữ liệu trong quá trình truyền tải, ngăn chặn tin tặc đọc nó khi nó được gửi qua kết nối”.
Your Earth DAO sử dụng phần mềm Unreal Engine 5
 • kinh doanh đất NFT;
 • mua giá treo có thể khai thác tài nguyên NFT có thể được sử dụng để xây dựng tài sản kỹ thuật số;
 • xây dựng cơ sở hạ tầng như bất động sản ảo chức năng nhằm mục đích kiếm tiền đền bù thông qua việc cho thuê, bán lại hoặc triển khai kinh doanh;
 • triển khai các công trình xây dựng và tạo ra lưu lượng truy cập tương đương với phần bù ACE;
 • giao dịch tài sản kỹ thuật số NFT và các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số;
 • kiếm phần thưởng thông qua hệ thống cam kết DAPPX độc đáo của nó;
 • quảng cáo doanh nghiệp của họ;
 • Phí nitro hoặc phí gas cho tất cả các giao dịch tiền điện tử;
 • và các dự án dựa trên phần thưởng khác có thể xuất hiện trong tương lai.
 • hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái dự án blockchain của riêng bạn;
 • sử dụng phát hành tiền xu dựa trên ACENT ( ACENT-based coin issuance) (dựa trên ARC-20) trong các giao dịch kinh doanh;
 • tận dụng DAPPX làm Launchpad và các lợi ích sự kiện khác nhau của nó;
 • tận dụng lợi thế của trao đổi phi tập trung ACENT (DEX);
 • và sử dụng thị trường NFT để bán các sản phẩm NFT.
 • đơn giản hóa các giao dịch tiền điện tử bằng cách cho phép một dịch vụ trao đổi phi tập trung bên trong Your Earth DAO’s metaverse. Do công nghệ này, người dùng không còn phải gửi tiền qua lại cho một sàn giao dịch bên ngoài, điều này có thể khiến người dùng mất một số mã thông báo cho phí giao dịch hoặc do sự biến động của giá tiền điện tử;
 • chấp nhận trao đổi thanh toán liền mạch từ bất kỳ loại tiền điện tử nào thông qua tính năng Đoạn mã bộ xử lý thanh toán (Payment Processor Snippets — PPS) của Osiris Metawallet;
 • hỗ trợ dễ dàng mua hàng thông qua thẻ tín dụng hoặc chuyển đổi tiền điện tử ACE sang các loại tiền điện tử khác. Một API Exchange sẽ đăng ký tỷ giá trực tiếp của tiền điện tử ACENT trong Metawallet để mua; và
 • khả năng SSO (đăng nhập một lần) cho phép người dùng đăng nhập một lần vào tất cả các ứng dụng phi tập trung trong hệ sinh thái ACENT bằng cách sử dụng một thông tin xác thực duy nhất để xác thực.

Lời kết

Công nghệ Blockchain ACENT là trọng tâm của sự phát triển của metaverse. Để tận dụng tối đa trải nghiệm metaverse, người ta phải xem xét công nghệ blockchain cung cấp năng lượng cho nền tảng.

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

1 Follower

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain